SPECIJALISTIČKA SAVJETOVANJA

 

CEEPUS  -  LJETNA ŠKOLA  29. 6. - 5. 7.1997. - OPATIJA
KAZNENO PRAVO U POREDBENOJ PERSPEKTIVI AUSTRIJE SLOVENIJE I HRVATSKE

 

I. SPECIJALISTIČKO SAVJETOVANJE
8. – 9. SVIBNJA 2000. - OPATIJA
MEĐUNARODNI KAZNENI SUD ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU
U SURADNJI SA HRVATSKIM PRAVNIM CENTROM

9. – 10. SVIBNJA 2000. - OPATIJA
MEĐUNARODNO KAZNENO PRAVO I HRVATSKI PRAVNI SUSTAV

 

II. SPECIJALISTIČKO SAVJETOVANJE
6. – 9. SVIBNJA 2001. - OPATIJA
NOVO HRVATSKO PRIJESTUPOVNO I PREKRŠAJNO ZAKONODAVSTVO

 

III. SPECIJALISTIČKO SAVJETOVANJE

15.-17. LISTOPADA 2009. - BAŠKA

PRIMJENA PREKRŠAJNOG ZAKONA I OSTALIH PROPISA S PODRUČJA PREKRŠAJNOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ