Savjetovanja do 1997. godine

I. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Medulin, od 16. do 18. svibnja 1979.,
 „Krivičnopravni i kriminološki aspekti delikata nasilja“
 
 
II. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Haludovo (otok Krk), od 4. do 6. lipnja 1981.,
„Prometna delinkvencija i društvena samozaštita“
 
 
III. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Haludovo (otok Krk), od 27. do 28. listopada 1983.,
 „Promjene koje su u jugoslavenskom materijalnom i procesnom krivičnom pravu stupile na snagu 1. srpnja 1977. godine – Rezultati, probemi i otvorena pitanja u praktičnoj primjeni na području SR Hrvatske“
 
 
IV. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske,
Pula, od 15. do 18. svibnja 1985.,
 „Viktimološke teme“
 
 
V. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Haludovo (otok Krk), od 7. do 9. travnja 1987.,
"Aktualni problemi položaja, organizacije i efikasnosti krivičnog (kaznenog) pravosuđa u Hrvatskoj“
 
 
VI. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske,
Pula, od 7. do 8. travnja 1989.,
„Društvene promjene, kazneno pravo i pravosuđe“
 
 
VII. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Opatija, od 25. do 27. travnja 1991.,
„Razvoj kaznenog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i kaznena zaštita vlasništva“
 
 
VIII. savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Opatija, od 25. do 26. studenog 1994.,
 „Reforma hrvatskog kaznenog prava
 
 
IX. savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, Opatija, od 11. do 14. prosinca 1996.,
 „Hrvatska kao zemlja u tranziciji: učinci političkih, društvenih i gospodarskih promjena na kriminalitet i kaznenopravni sustav“
 
 
Udruženje kao suorganizator drugih stručnih skupova
 
 
„Savjetovanje o korištenju elektroničkih računala u evidenciji sudske prakse“,
Zagreb, 20. i 21. studenog 1989.,
organizirano zajedno s Republičkim sekretarijatom za pravosuđe i upravu SR Hrvatske, Zavodom za krivične znanosti, kriminologiju i viktimologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu
 
 
Regionalna savjetovanja
 
 
Prvo regionalno savjetovanje Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, u organizaciji okružnih sudova i okružnih javnih tužilaštava Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar,
u Trogiru, 22. i 23. studenog 1984.,
 „Novi oblici napada na društvenu imovinu“
 
 
Drugo regionalno savjetovanje Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Hrvatske, u organizaciji Okružnog javnog tužilaštva u Osijeku,
Osijek, 17. i 18. rujna 1987.,
 „Pritvor u krivičnom postupku“
 

Savjetovanja od 1997. godine nadalje

(redovna savjetovanja)

 X. SAVJETOVANJE 9. -13. PROSINCA 1997.
NOVO HRVATSKO KAZNENO ZAKONODAVSTVO

 
XI. SAVJETOVANJE 8. -12. PROSINCA 1998.
KAZNENOPRAVNI SUSTAV PRED IZAZOVOM ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
 
 
XII. SAVJETOVANJE 7. -10. PROSINCA 1999.
POSEBNA PITANJA HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE
 
 
XIII. SAVJETOVANJE 5. -8. PROSINCA 2000.
NOVO HRVATSKO KAZNENO ZAKONODAVSTVO NA RAZMEĐU STOLJEĆA: „Prva iskustva, pogled unaprijed“
 
 
XIV. SAVJETOVANJE 5. -8. PROSINCA 2001.
NOVOSTI U POSTUPOVNOM I IZVRŠNOM KAZNENOM PRAVU
 
 
XV. SAVJETOVANJE 4. -7. PROSINCA 2002.
NOVO KAZNENO PROCESNO I PREKRŠAJNO PRAVO
 
 
XVI. SAVJETOVANJE   3.-6.PROSINCA 2003.
PREDLOŽENI HRVATSKI KAZNENI ZAKONIK: STARE DILEME, NOVI SPOROVI I POTPORA JAVNOSTI
 
 
XVII. SAVJETOVANJE   17. – 20 STUDENOG 2004.
ZAKONSKA I SUDSKA POLITIKA KAŽNJAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 
XVIII. SAVJETOVANJE   7.-10. PROSINCA 2005.
DOGRADNJA KAZNENOPRAVNOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 
XIX. SAVJETOVANJE   6. - 9. PROSINCA 2006.
PRAVNA I PRAKTIČNA PITANJA STROŽEG KAZNENOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 
XX. SAVJETOVANJE   5. - 8. PROSINCA 2007.
GOSPODARSKI KRIMINALITET: IZAZOVI I KAZNENOPRAVNI ODGOVOR U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
 
XXI. SAVJETOVANJE  4.-6. PROSINCA 2008.
NOVI HRVATSKI ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU-
REFORME IZMEĐU ŽELJA I STVARNOSTI
 
 
XXII. SAVJETOVANJE  2.-5. PROSINCA 2009.
NA VRATIMA REFORME HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA
 
 
XXIII. SAVJETOVANJE 2.-4. PROSINCA 2010.
REFORMA POSEBNOG DIJELA KAZNENOG ZAKONA - DVOJBE I ISKORACI
 
XXIV. SAVJETOVANJE  1.-3. PROSINCA 2011. 
ZAVORENA I JOŠ UVIJEK OTVORENA POGLAVLJA REFORME HRVATSKOG KAZNENOG ZAKONODAVSTVA
 
 
XXV. SAVJETOVANJE 6.-8. PROSINCA 2012.
NOVO HRVATSKO KAZNENO PRAVO I PRAVOSUĐE PRED VRATIMA EUROPSKE UNIJE - NOVI IZAZOVI I STARI PROBLEMI U KONTEKSTU DOVRŠENIH PREGOVORA I (JOŠ UVIJEK) NEDOVRŠENE REFORME
 
 
XXVI. SAVJETOVANJE 5. - 7. PROSINCA 2013
V. NOVELA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU: USKLAĐIVANJE SA USTAVOM I EUROPSKIM STANDARDIMA?
 
 
XXVII. SAVJETOVANJE  4. - 6. PROSINCA 2014.
ISKORACI HRVATSKOG ZAKONODAVSTVA I PRAKSE U
EUROPSKO KAZNENO PRAVO
 
 
XXVIII. SAVJETOVANJE  3. - 5.PROSINCA 2015. 
HRVATSKO KAZNENO PRAVO U PROCJEPU IZMEĐU
USTALJIVANJA PRAKSE I IZMJENE PROPISA
 
 
XXIX. SAVJETOVANJE 1. - 3. PROSINCA 2016.
PRIMJENA PRAVNIH STANDARDA EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU - MOŽEMO LI BOLJE