PREPORUKE

III. SPECIJALISTIČKOG SAVJETOVANJA „PRIMJENA PREKRŠAJNOG ZAKONA I OSTALIH PROPISA S PODRUČJA PREKRŠAJNOG PRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ“

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu u suradnji s

Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske i

Akademijom pravnih znanosti Hrvatske

Baška 15.-17. listopada 2009.

 

 

1. Intenzivirati edukaciju sudaca i djelatnika u nadležnim državnim tijelima koji sudjeluju u primjeni Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj.

2. Poboljšati kadrovske i tehničke uvjete za rad ovlaštenih tužitelja u prekršajnom postupku radi daljnje afirmacije primjene pojednostavljenih formi postupanja i odlučivanja u prekršajnom postupku (prekršajni nalog, obavezni prekršajni nalog, naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja).

3. Razmotriti mogućnost uvođenja samostalne odgovornosti pravnih osoba za prekršaje uz poštivanje načela krivnje u prekršajnom pravu.

4. Stvoriti uvjete za prelezak s kolektivnog na pojedinačni model vođenja prekršajnog postupka i odlučivanja povodom prekršaja iz nadležnosti carinske službe i lučkih kapetanija.

5. Uskladiti propise o izricanju mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti iz Zakona o financijskoj policiji i trajanje postupka u kojem se o toj mjeri odlučuje s odredbama Prekršajnog zakona.

6. Afirmirati ulogu pravnih shvaćanja i prakse Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske u rješavanju spornih pitanja u primjeni Prekršajnog zakona i ostalih propisa s područja prekršajnog prava u Republici Hrvatskoj.

7. Razmotriti odredbe Prekršajnog zakona koje se odnose na ublažavanje kazne.

8. Uskladiti zaštitne mjere propisane posebnim zakonima s općim odredbama o zaštitnim mjerama propisanim Prekršajnim zakonom.

9. Stvoriti normativne i druge pretpostavke za odgovarajuće vrednovanje rada sudaca prekršajnih sudova koji imaju potpuno istovjetnu poziciju kao suci izvršenja kazne zatvora izrečene u kaznenom postupku

10. Otkloniti postojeće nedostatke u primjeni zakona od strane ovlaštenih tužitelja, sudova i drugih tijela koja vode prekršajni postupak radi izbjegavanja konsekutivnog vođenja prekršajnog i kaznenog postupka i dvostrukog kažnjavanja za kažnjivo djelo koje se temelji na identičnim ili bitno istim činjenicama (ne bis in idem).